Ciepłomierze

 

QHeat5

Kompaktowy licznik mechaniczny, przystosowany do stosowania w układach grzewczych i chłodniczych w których czynnik stanowi woda lub wodny roztwór glikolu.

Urządzenia szczególnie zalecane do indywidualnego opomiarowania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym.

 

ciepłomierz T230

T230

Kompaktowy licznik ultradźwiękowy z korpusem kompozytowym, przystosowany do stosowania w układach grzewczych i chłodniczych w których czynnik stanowi woda.

Urządzenia szczególnie zalecane do indywidualnego opomiarowania mieszkań oraz do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

ciepłomierz T330

T330

Kompaktowy licznik ultradźwiękowy z korpusem mosiężnym, przystosowany do stosowania w układach grzewczych w których czynnik stanowi woda.

Urządzenia szczególnie zalecane do indywidualnego opomiarowania mieszkań oraz do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

 

ciepłomierz T550-UH50

T550 (UH50)

Licznik ultradźwiękowy przystosowany do stosowania w układach grzewczych i chłodniczych w których czynnik stanowi woda.

Urządzenia szczególnie zalecane do opomiarowania węzłów cieplnych, kotłowni, wymienników lub zasobników c.w.u. oraz do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

UC50

Licznik mechaniczny przystosowany do stosowania w układach grzewczych i chłodniczych w których czynnik stanowi woda lub wodny roztwór glikolu.

Urządzenia szczególnie zalecane do opomiarowania budynków użyteczności publicznej.


Wodomierze

 

Picoflux

Jednostrumieniowy
wodomierz mieszkaniowy


Urządzenia szczególnie zalecane do indywidualnego opomiarowania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym

 

Picoflux Air

Jednostrumieniowy
wodomierz mieszkaniowy z modułem radiowym

Urządzenia szczególnie zalecane do indywidualnego opomiarowania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym