Ekspertyzy poprawności wskazań urządzeń pomiarowych

( wodomierze, liczniki ciepła )

Oferujemy wykonanie ekspertyz poprawności wskazań urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze, liczniki ciepła i ich elementy składowe. Ekspertyzy wykonujemy wykorzystując własne zaplecze laboratoryjne.

Wykonujemy także badania zmęczeniowe wodomierzy i przetworników przepływu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Pan Przemk Urbank:

tel: +48 22 615 80 90