Ciepłomierz ultradźwiękowy

Ultraheat T550 (UH50)

Do pomiaru energii cieplnej i chłodu qp 0,6 – 60 m3/h

Ciepłomierz ultradźwiękowy T550 z przetwornikiem przepływu
Ciepłomierz ultradźwiękowy T550-UH50 z czujnikiem

Zastosowanie T550

Ciepłomierz T550 przeznaczony jest do pomiaru zużycia ciepła w węzłach cieplnych lub instalacjach centralnego ogrzewania. Może być stosowany do pomiaru ilości ciepła,  ciepła i chłodu – wersja kombi, lub jako licznik chłodu (montaż wyłącznie na powrocie) w instalacjach, w których medium jest woda.

Opis produktu

Ciepłomierz ULTRAHEAT® T550 łączy w sobie wykorzystanie nowoczesnej technologii mikroprocesorowej z technologią ultradźwiękową, w wyniku czego uzyskano niezwykłą trwałość urządzenia oraz bardzo wysoką dokładność i stabilność pomiarów w całym cyklu życia urządzenia.

Ciepłomierz T550 zapewnia bezawaryjną pracę i wiarygodność pomiaru zużytego ciepła przez długi czas. Ilość energii cieplnej obliczana jest wg. algorytmu opisanego w normie EN1434-1:2004, jako iloczyn różnicy temperatur, objętości wody grzewczej, oraz współczynnika ciepła właściwego wody.

Objętość czynnika grzewczego jest mierzona metodą ultradźwiękową co 2 lub 4 sekundy, a temperatury zasilania i powrotu mierzone są czujnikami wyposażonymi w rezystory platynowe co 8 lub 30 sekund (w zależności od typu zastosowanych czujników temperatury i sposobu zasilania). Ilość ciepła obliczana jest w Wh, ale rejestrowana i wyświetlana w GJ.

Cechy szczególne

 • Przepływy nominalne od qp 0,6 do 60 m3/h
 • Całkowicie metalowa konstrukcja przepływomierza z powierzchnią DuraSurface®
 • Dynamika pomiarów wg EN 1434 – 1:100
 • Całkowita dynamika pomiarów – 1:1000
 • Nie są wymagane odcinki proste
 • Czujniki temperatury Pt100 lub Pt500, 2- lub 4-ro przewodowe
 • Zasilanie z baterii o 16-sto letniej żywotności lub z zasilaczy sieciowych
 • Autodiagnostyka stanu urządzenia, sygnalizacja błędów
 • Rejestr miesięczny + ostatnie 60 miesięcy
 • Rejestr zdarzeń + ostatnie 96 stanów
 • DataLogger + rejestry godzinowe, dobowe, miesięczne i roczne
 • Dwa porty komunikacyjne do montażu modułów rozszerzających
 • Montaż modułów bez konieczności zerwania plomb legalizacyjnych i użycia narzędzi
 • Złącze do odczytu za pomocą głowicy optycznej (zgodne z EN62056-21:2002)
 • Zatwierdzenie MID: DE-07-MI004-PTB010

Dane techniczne ciepłomierza T550

Dokładność pomiaru Klasa 2 wg normy EN 1434
Klasa środowiskowa A, M1, E1 do stosowania wewnątrz budynków, wg PN EN 1434)
Przelicznik wskazujący
Temperatura magazynowania -20 do 60° C
Temperatura otoczenia od 5 do 55° C
Wilgotność < 93% względna
Klasa ochronności IP 54 wg z EN 60529
Zakres pomiaru temperatur 2 … 180° C
Różnica temperatur ∆T2 3 K do 120 K
Próg czułości ∆T 0,2 K
Zasilanie (alternatywnie)
Bateria litowa, żywotność 6, 11 lub 16 lat
Moduł zasilania sieciowego 24 VDC, 110 VAC, 230 VAC
Klasa bezpieczeństwa
Przy zasilaniu 110/230VAC II wg z EN 61558
Przy zasilaniu 24 V ACDC III wg z EN 61558
Czujnik temperatury
Typ Pt500 lub Pt100 zgodne z normą EN 60751
Zakres temperatur 0 … 180°C
Różnica temperatur ∆T 3 K do 150 K
Przetwornik przepływu
Zakres przepływu qp 0,6 m3/h … qp 60 m3/h
Miejsce montażu na powrocie lub zasilaniu
Kierunek montażu dowolny
Odcinki proste instalacji nie są wymagane
Dynamika pomiarów 1:100
Zakres temperatur 10 … 130° C
Temperatura maks. 150° C (przez 2000 h/rok)
Przepływ maksymalny 2,8 x qp
Ciśnienie nominalne PN16 – wyk. gwintowane; PN25 – wyk. kołnierzowe
Klasa ochronności
IP54 lub IP65 wg EN 60529
IP65 zabezpiecza nadajniki przed wilgocią z kondensacji pary wodnej w układach chłodniczych

Moduły komunikacyjne

Ciepłomierze T550 są standardowo wyposażone w interfejs optyczny. Ponadto, w celu umożliwienia zdalnego odczytu wskazań, licznik T550 wyposażony jest w 2 porty do montażu modułów komunikacyjnych.


CE/CV – Moduł impulsowy (impulsy: ilość ciepła / objętość / stan pracy urządzenia / rejestr taryfowy 1 / rejestr taryfowy 2, izolowane, bez odbić).
CL – Moduł analogowy (bierna 20 mA pętla prądowa).
MB G4 – Moduł komunikacyjny M-bus.
MI G4 – Moduł komunikacyjny M-bus, 2 wejścia impulsowe.
AM – Moduł analogowy 0/4 … 20 mA.
RM – Moduł do komunikacji radiowej 433 MHz z dwoma wejściami impulsowymi.
RF – Moduł do komunikacji radiowej 868 MHz z protokołem otwartym OMS T1.
RS485 – MBUS i ModBus RTU, 2 wejścia impulsowe.
GM – Moduł GSM/GPRS z dwoma wejściami impulsowymi, do odczytu ciepłomierzy za pomocą transmisji GSM.
LON Works FTT-10A – do budowy sieci inteligentnych.
BacNet – HAN.

Łączenie modułów

Ciepłomierz T550 wyposażony jest w dwa niezależne gniazda na moduły komunikacyjne. Oba sterowane są oddzielnymi procesorami. Dzięki temu istnieje pełna dowolność jednoczesnego korzystania z dostępnych modułów komunikacyjnych, zgodnie z ich opisem co nie blokuje dostępu do licznika przez złącze optyczne.

Dla niektórych modułów, producent zastrzega sobie prawo do wskazania preferowanego gniazda. Korzystając z modułów z wejściami impulsowymi, należy pamiętać, że możliwe jest zaprogramowanie nastaw tylko dla 2 wejść impulsowych. Z tego powodu nie można podłączyć 4 dodatkowych wodomierzy.

W przypadku, gdy w obydwu gniazdach zostaną zastosowane moduły z wejściami impulsowymi, do których zostaną podłączone 4 wodomierze, licznik będzie stosował nastawy tylko dla wejść wodomierzowych na module zainstalowanym w gnieździe 1. W przypadku, gdy podłączamy 2 wodomierze z nadajnikami impulsów, możemy je połączyć z dowolnym jednym modułem z gniazda 1 lub 2.

Wymiary i rodzaje ciepłomierzy T550

Duże ciepłomierze z przyłączem gwintowym

T550 Duże ciepłomierze z przyłączem gwintowym
Nr zam. qp m3/h PN bar a b GW dn
UH50x45 3,5 16 260 51 1¼” 25
UH50x47 3,5 25 260 51 1¼” 25
UH50x50 6 16 260 51 1¼” 25
UH50x60 10 16 300 48 2″ 40

Duże ciepłomierze z przyłączem kołnierzowym

Duże ciepłomierze z przyłączem kołnierzowym
Nr zam. qp m3/h PN bar a b øc ød Licz. otw. f g dn
UH50x46 3,5 25 260 51 115 85 4 68 18 25
UH50x52 6 25 260 51 115 85 4 68 18 25
UH50x61 10 25 300 48 150 110 4 88 18 40
UH50x65 15 25 270 46 165 125 4 102 20 50
UH50x70 25 25 300 52 185 145 8 122 22 65
UH50x74 40 25 300 56 200 160 8 138 24 80
UH50x82 60 16 360 68 235 180 8 158 24 100
UH50x83 60 25 360 68 235 190 8 158 24 100

Małe ciepłomierze

T550 Ciepłomierz mały całkowita długość 110 cm

Całkowita długość 110 mm

T550 Ciepłomierz mały całkowita długość 130 cm

Całkowita długość 130 mm

Całkowita długość 190 mm (przyłącze gwintowe)

Duże ciepłomierze z przyłączem kołnierzowym

Całkowita długość 190 mm (przyłącze kołnierzowe)

Nr zam. qp m3/h PN bar a b GW dn
UH50x45 3,5 16 260 51 1¼” 25
UH50x47 3,5 25 260 51 1¼” 25
UH50x50 6 16 260 51 1¼” 25
UH50x60 10 16 300 48 2″ 40

Nomogram strat ciśnienia T550

Przepływ nominalny (qp) Przepływ max. wg EN1434 (qs) Przepływ min. wg EN1434 (qi) Przepływ rozruchu wg EN1434 (qr) Długość korpusu Spadek ciśnienia przy qp Wsp. przepływu Kv przy ∆p=1 bar Wsp. przpływu Kv przy ∆p=100 mbar Waga – przyłącze gwint Waga – przyłącze kołnierz
m3/h m3/h l/h l/h mm mbar m3/h m3/h kg kg
0,6 1,2 6 1,2 110 150 1,5 0,5 1 x
0,6 1,2 6 1,2 190 150 1,5 0,5 1,5 x
0,6 1,2 6 1,2 DN20 125 1,7 0,5 x 3
1,5 3 15 3 110 150 3,9 1,2 1 x
1,5 3 15 3 110 150 3,9 1,2 1 x
1,5 3 15 3 DN20 160 3,8 1,2 x 3
2,5 5 25 5 130 200 5,6 1,8 1,5 x
2,5 5 25 5 190 200 5,6 1,8 1,5 x
2,5 5 25 5 DN20 195 5,7 1,8 x 3
3,5 7 35 7 260 65 13,7 4,3 3 5
6 12 60 12 260 150 15,5 4,9 3 5
10 20 100 20 300 10 31,6 10 4 x
10 20 100 20 DN40 165 24,6 7,9 x 7
15 30 150 30 270 100 47,4 15 x 8
25 50 250 50 300 105 77,2 24,4 x 11
40 80 400 80 300 160 100 31,6 x 13
60 120 600 120 360 115 177 56 x 22
Nomogram strat ciśnienia T550 (UH50)
Scroll to Top