Santech - legalizacja ciepłomierzy

CENNIK LEGALIZACJI CIEPŁOMIERZY​

Wszystkie poniższe ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wszystkie ceny uwzględniają wymagane opłaty za czynności Urzędów Administracji Miar.
Przy większych ilościach liczników, ceny podlegają negocjacjom.

Ceny legalizacji kompletnego ciepłomierza

Lp. Urządzenie Cena zł. netto
1 Kompletny ciepłomierz qp 0,6 m3/h 150,-
2 Kompletny ciepłomierz qp 1,5 m3/h 150,-
3 Kompletny ciepłomierz qp 2,5 m3/h 150,-
4 Kompletny ciepłomierz qp 3,5 m3/h 190,-
5 Kompletny ciepłomierz qp 6,0 m3/h 190,-
6 Kompletny ciepłomierz qp 10,0 m3/h 200,-
7 Kompletny ciepłomierz qp 15,0 m3/h 250,-
8 Kompletny ciepłomierz qp 25,0 m3/h 300,-
9 Kompletny ciepłomierz qp 40,0 m3/h 400,-
10 Kompletny ciepłomierz qp 50,0 m3/h 500,-

Ceny legalizacji części składowych ciepłomierza

Lp. Urządzenie Cena zł. netto
1 Przelicznik wskazujący 50,-
2 Para czujników temperatury 50,-
3 Przetwornik przepływu qp 0,6 m3/h 50,-
4 Przetwornik przepływu qp 1,5 m3/h 50,-
5 Przetwornik przepływu qp 2,5 m3/h 50,-
6 Przetwornik przepływu qp 3,5 m3/h 90,-
7 Przetwornik przepływu qp 6,0 m3/h 90,-
8 Przetwornik przepływu qp 10,0 m3/h 100,-
9 Przetwornik przepływu qp 15,0 m3/h 150,-
10 Przetwornik przepływu qp 25,0 m3/h 200,-
11 Przetwornik przepływu qp 40,0 m3/h 300,-
12 Przetwornik przepływu qp 60,0 m3/h 400,-

Ceny usług dodatkowych

Lp. Urządzenie Cena zł. netto
1 Usługa wymiany baterii wraz z ceną baterii 100,-
2 Kalibracja ultradźwiękowego przetwornika przepływu 240,-
3 Czujniki temperatury Pt 500 L = 3 m 255,-
4 Czujniki temperatury Pt 500 L = 5 m 420,-
5 Czujniki temperatury Pt 500 L = 10 m 525,-
6 Czujniki temperatury Pt 500 L = 15 m 735,-
7 Rozkręcanie części składowych ciepłomierza 40,-
8 Sprawdzenie metrologii (bez legalizacji) 120,-

LEGALIZACJA

Posiadamy największe w Polsce laboratorium metrologiczne do sprawdzania elementów ciepłomierzy. Sprawdzamy i legalizujemy wszystkie typy przetworników przepływu, zarówno mechanicznych, jak i ultradźwiękowych, integratorów elektronicznych i czujników temperatury.

STANOWISKA LEGALIZACYJNE

Santech jest producentem stanowisk do legalizacji wodomierzy, ciepłomierzy oraz ich elementów składowych.

EKSPERTYZY

Oferujemy wykonanie ekspertyz poprawności wskazań urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze, liczniki ciepła i ich elementy składowe. Ekspertyzy wykonujemy wykorzystując własne zaplecze laboratoryjne. Wykonujemy także badania zmęczeniowe wodomierzy i przetworników przepływu.

NAPRAWY

Świadczymy usługi w zakresie napraw wodomierzy oraz ciepłomierzy elektronicznych do wody. W tym: elektronicznych przeliczników wskazujących do ciepłomierzy, czujników temperatury, wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy.

Scroll to Top