Santech - legalizacja ciepłomierzy

Legalizacja

Zgodnie z prawem, wszystkie urządzenia służące rozliczeniom zużycia mediów wymagają aktualnej legalizacji. Ciepłomierze i wodomierze produkowane w Europie zgodnie z dyrektywą MID uzyskują legalizację w trakcie produkcji. Jej ważność wynosi 5 lat. Po tym okresie, wymagają ponownej weryfikacji poprawności działania, a w przypadku jej pozytywnego wyniku, mogą zostać oznaczone krajowymi cechami legalizacyjnymi, które potwierdzają, że dalej mogą być użytkowane jako urządzenia będące podstawą do rozliczeń. Ważność krajowej cechy legalizacyjnej wynosi również 5 lat.

LEGALIZACJA

Posiadamy największe w Polsce laboratorium metrologiczne do sprawdzania elementów ciepłomierzy. Sprawdzamy i legalizujemy wszystkie typy przetworników przepływu, zarówno mechanicznych, jak i ultradźwiękowych, integratorów elektronicznych i czujników temperatury.

EKSPERTYZY

Oferujemy wykonanie ekspertyz poprawności wskazań urządzeń pomiarowych takich jak przetworniki przepływu, 

liczniki ciepła i ich elementy składowe. Ekspertyzy wykonujemy wykorzystując własne zaplecze laboratoryjne.

NAPRAWY

Świadczymy usługi w zakresie napraw ciepłomierzy elektronicznych do wody. W tym: Elektronicznych przeliczników wskazujących do ciepłomierzy, czujników temperatury i przetworników przepływu do ciepłomierzy.

STANOWISKA LEGALIZACYJNE

Santech jest producentem stanowisk do legalizacji wodomierzy, ciepłomierzy oraz ich elementów składowych.

CENNIK

Cennik legalizacji ciepłomierzy. Wszystkie ceny uwzględniają wymagane opłaty za czynności Urzędów Administracji Miar.

Scroll to Top