Ciepłomierz mieszkaniowy

Q heat 5.5

qp 0,6; 1,5; 2,5 m3/h

Ciepłomierz mieszkaniowy Q heat 5
Ciepłomierz QHeat5 z czujnikiem

Zastosowanie Q heat 5.5

Ciepłomierz Q heat 5.5 służy do pomiaru energii cieplnej, energii chłodu lub w wersji hybrydowej umożliwia łączony pomiar ciepła i chłodu. Główne obszary zastosowania to instalacje centralnego ogrzewania, układy chłodnicze lub układy hybrydowe. Licznik może pracować w układach, w których czynnik grzewczy/chłodniczy stanowi woda lub wodny roztwór glikolu.

Opis produktu

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny, standardowo wyposażony w optyczne wyjście danych IrDA oraz dodatkowe złącze do współpracy z modułami komunikacyjnymi.

W każdej wersji wykonania, ciepłomierz może pracować w systemach Q M-Bus, Q walk-by i Q AMR, dzięki możliwości montażu zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

W wersji hybrydowej, licznik automatycznie przełącza się z trybu opomiarowania zużycia ciepła na tryb pomiaru zużycia chłodu. W wykonaniu specjalnym może służyć do opomiarowania instalacji solarnych.

Nowością są wersje ciepłomierza z wbudowanym na stałe modułem M-Bus i modułem M-Bus wraz z 2 wejściami na wodomierze.

Cechy szczególne

  • Zasilanie bateryjne, czas pracy na baterii 11 lat.
  • Pomiar wartości chwilowych za pomocą pary czujników temperatury PT 1000 i mechanicznego przetwornika przepływu z indukcyjnym, bezmagnesowym odczytem wskazań z wirnika, zapewniającym odporność na zakłócenia przez silne pole magnetyczne.
  • Wysoka rozdzielczość wskazań. 8-cyfrowy wyświetlacz ze wskazywaniem wartości aktualnych, wartości archiwalnych, sum kontrolnych oraz wielu parametrów serwisowych.
  • 15 rejestrów miesięcznych danych archiwalnych.
  • Rejestracja wartości szczytowych temperatury zasilania i powrotu oraz przepływu z datą wystąpienia.
  • Programowanie ustawień parametrów za pomocą przycisków z poziomu wyświetlacza lub za pomocą złącza IrDA.
  • Możliwość doposażenia w zewnętrzne lub zintegrowane moduły komunikacji radiowej AMR lub Walk-by oraz moduły M-Bus.
  • Dostępne wersje wykonania ze standardowym przyłączem gwintowanym oraz w wersji kartrydżowej do zamiany w istniejących korpusach zamontowanych w rurociągu

Dane techniczne Q heat 5.5

Przepływ nominalny qp 0,6 m3/h 1,5 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h
Długość 110 mm 80 mm 110 mm 130 mm
Przyłącze G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1
Waga wersja kompaktowa [g] 668 575 650 743
Waga wersja rozłączna 820 709 802 895
Pozycja pracy pozioma lub pionowa
Przepływ minimalny qi 12 l/h 30 l/h 30 l/h 50 l/h
Stosunek qp/qi 50 : 1
Stosunek qs/qp 2 : 1
Przepływ rozruchu 3-4 l/h 4-5 l/h 4-5 l/h 6-7 l/h
Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa
Minimalne ciśnienie kawitacji 0,1 MPa
Zakres tempertatur pracy 10 … 90 °C, krótkotrwałe 110 °C
Rodzaj ochrony IP IP65 wg EN 60529

Metody zdalnego odczytu wskazań liczników

Q M-bus

Urządzenia w systemie Q M-Bus są odczytywane przy wykorzystaniu infrastruktury kablowej wykorzystującej protokół M-Bus, który może być używany ze wszystkimi rodzajami liczników ciepła lub chłodu, również różnych producentów.

Urządzenia pomiarowe są podłączone do centrali M-Bus za pomocą 2-żyłowego kabla magistralnego, skąd są odczytywane centralnie. Odczyt lokalny urządzeń nie jest wymagany. W zależności od sposobu zaprogramowania centrali M-Bus, możliwa jest dowolna częstotliwość odczytów.

Q Walk-by

Urządzenia w systemie Q Walk-by odczytywane są lokalnie w systemie radiowym. Q Walk-by umożliwia tanie i proste odczytywanie danych z ciepłomierzy za pomocą mobilnego systemu odczytującego (zwanego też inkasenckim lub obchodzonym) – podczas przechodzenia w pobliżu urządzeń.

Osoba dokonująca odczytu nie musi wchodzić do mieszkania ani biura najemcy. W przypadku mniejszych instalacji, dane mogą być w większości przypadków odbierane na zewnątrz budynku.

Q AMR

Urządzenia w systemie Q AMR odczytywane są w stacjonarnym systemie radiowym. Wszystkie dane zmierzone przez ciepłomierze wysyłane są drogą bezprzewodową do stacjonarnych węzłów sieciowych. Dzięki stałej wymianie danych między węzłami każdy węzeł sieciowy posiada wszystkie informacje o zużyciu ciepła lub chłodu. Dane te mogą być przesyłane zdalnie wg ustalonego harmonogramu do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie i obróbkę wskazań urządzeń pomiarowych. 

 

Q heat 5.5 - wymiary i materiały

Q heat 5.5 qp 0,6; 1,5 m3/h

Q Heat 5 - wymiary rys. 1

Q heat 5.5 qp 0,6; 1,5 m3/h

Q Heat 5 - wymiary rys. 2

Q heat 5.5 qp 2,5 m3/h

Q heat 5.5 qp 2,5 m3/h

Nomogram strat ciśnienia

Ciepłomierz Q heat 5.5 DN 15 mm,
qp = 0,6 m3/h i qp = 1,5 m3/h

Ciepłomierz Q heat 5.5 DN 20 mm,
qp = 2,5 m3/h

Produkcja i dystrybucja ciepłomierzy Q heat 5.5

Ciepłomierze Q heat 5.5 produkowane są przez Qundis GmbH. Urządzenia wytwarzane są w Niemczech zgodnie z wymaganiami europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą MID. Ciepłomierze przystosowane są do powtórnej legalizacji w Polsce wg przepisów krajowych. Dystrybutorem w Polsce urządzeń produkowanych przez Qundis jest Santech Sp. z o.o. świadczący serwis gwarancyjny sprzedawanych urządzeń oraz prowadzący punkt legalizacji ciepłomierzy.

Scroll to Top