Ekspertyzy poprawności wskazań urządzeń pomiarowych

Oferujemy wykonanie ekspertyz poprawności wskazań ciepłomierzy i ich części składowych.
Ekspertyzy wykonujemy wykorzystując własne zaplecze laboratoryjne.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Pan Przemysław Urbanek:
tel: +48 22 290 42 56