OdczytY danych

Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe są przystosowane do zdalnego odczytu wskazań. Dostępne są różne systemy przesyłu danych, wykorzystujące transmisje kablowe na bazie protokołu M-bus lub systemy transmisji bezprzewodowej wykorzystujące protokół Wireless M-bus lub zaawansowane narzędzia do budowy sieci szkieletowych odczytujących instalacje składające się z wielu tysięcy urządzeń odczytowych.

Q M-Bus

system PRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

System Q M-Bus to zaadoptowany do liczników ciepła system M-Bus, przemysłowy standard przewodowego łączenia urządzeń, czujników i elementów wykonawczych. Q M-Bus jest standaryzowany w całej Europie zgodnie z DIN 1434 i EN 13757. Dzięki temu urządzenia  można niezawodnie łączyć ze sobą w sieć.

Wyjątkowe cechy Q M-Bus to wysoki poziom elastyczności i bezpieczna transmisja danych. Szczególnie polecany jest do stosowania w budynkach, w których bezprzewodowa transmisja danych jest mniej odpowiednia ze względu na konstrukcję budynku.

 • Łatwy i niezawodny odczyt wskazań z poziomu centralki M-Bus.
 • Szybkie i precyzyjne rozliczanie.
 • Krótsze interwały odczytu w porównaniu z systemami radiowymi.
 • Wysoki poziom niezawodności.
 • Niskie koszty cyklu utrzymania i serwisu sieci odczytowej.
 • Odczyt zdalny – brak konieczności wchodzenia do mieszkań lokatorów.
 • Urządzenia pomiarowe innych producentów można zintegrować za pomocą adapterów impulsowych.
 • Szybkie dostarczanie informacji o zużyciu umożliwia oszczędność energii.
 • System wymaga poprowadzenia sieci kablowej łączącej szeregowo wszystkie urządzenia z centralką M-Bus.

Q M-Bus – bezawaryjna sieć kablowa

M-Bus - przewodowa transmisja danych

Powiązane urządzenia

Q Walk-by

System do mobilnego odczytu liczników

Q Walk-by działa bez konieczności wchodzenia do mieszkań czy biur. Usługa odczytu liczników odbiera dane w prosty, szybki i bezpieczny sposób w publicznie dostępnych miejscach budynku. Przy niewielkich instalacjach, dane można rejestrować nawet spoza budynku.

System Q Walk-by wykorzystuje urządzenia pomiarowe, które w określonym czasie przesyłają dane o zużyciu do mobilnego kolektora danych, skąd są przesyłane do mobilnego urządzenia końcowego.

 • niskie koszty utrzymania i serwisu
 • prosty i szybki odczyt danych
 • operacje oszczędzające czas
 • brak konieczności umawiania się na spotkanie z użytkownikami urz. pomiarowych
 • brak konieczności planowania projektu i montażu kolektorów danych
 • odczyt bezprzewodowy – brak konieczności wchodzenia do mieszkania
 • szybka, elektroniczna transmisja danych
 • urządzenia pomiarowe innych producentów można zintegrować za pomocą adapterów impulsowych

Q Walk-by – łatwy sposób na mobilny odczyt danych o zużyciu

Zdalny odczyt danych - mobilny

Powiązane urządzenia

Q AMR

Zdalny odczyt liczników

Urządzenia w systemie Q AMR odczytywane są w stacjonarnym systemie radiowym. Wszystkie dane zmierzone przez ciepłomierze wysyłane są drogą bezprzewodową do stacjonarnych węzłów sieciowych. Dzięki stałej wymianie danych między węzłami każdy węzeł sieciowy posiada wszystkie informacje o zużyciu ciepła lub chłodu. Dane te są przekazywane za pomocą sieci GSM do platformy Q SMP, dzięki której w wersji obrobionej mogą być dostarczone do użytkownika końcowego zgodnie z zamówioną licencją. 

Zasada działania Q AMR

 • Nie wymaga obecności w budynku w celu dokonania odczytu wskazań.
 • Wszystkie dane pomiarowe są magazynowane we wszystkich węzłach sieciowych.
 • Lista ze wskazaniami z urządzeń pomiarowych jest przesyłana na adres e-mail osoby upoważnionej.
 • Możliwy dostęp do danych odczytowych z poziomu serwera FTP.
 • Sieć szkieletowa odczytu danych nie wymaga zasilania 230V, dzięki czemu jej topografię można konfigurować tylko z uwzględnieniem wymogów propagacji radiowej. 
 • Możliwy odczyt w ramach jednej sieci różnych rodzajów urządzeń pomiarowych, ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ciepła.

Q AMR – automatyczny system rejestracji zużycia ciepła i wody

Zdalny odczyt danych

Powiązane urządzenia

Scroll to Top